Руководство пользователя МФУ Konica Minolta Bizhub c224e

bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e 1-13 1.4 Уведомление о законодательных нормах 1 Для пользователей в Европе 7 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Использование органов управления, выполнение регулировок или совершение действий, не указанных в данном руководстве может привести к появлению опасного радиоактивного излучения. - Это полупроводниковый лазер. Максимальная мощность лазерного диода составляет 20 мВт, а длина волны - 770-800 нм. Для пользователей в Дании 7 ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene. - Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 20 mW og bølgelængden er 770-800 nm. Для пользователей в Финляндии, Швеции LOUKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT 7 VAROITUS Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. - Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 20 mW ja aallonpituus on 770-800 nm. 7 VARNING Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. - Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 20 mW och våglängden är 770-800 nm. 7 VAROITUS - Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. 7 VARNING - Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. Для пользователей Норвегии 7 ADVARSEL! Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. - Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 20 mW og bølgelengde er 770-800 nm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=